Řešitelé projektu:

 • Com-Sys TRADE spol.s r.o.
 • Creative Connections s.r.o.,
 • Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta

  V interaktivních výukových programech využívajících simulační hry dnes nachází své uplatnění staré Komenského krédo – "škola hrou". Internetem zpřístupněné simulační modely spojené s multimediálním uživatelským rozhraním, doplněné interaktivním výkladem umožňují názorně si ozřejmit vykládaný problém pomocí simulační hry ve virtuální realitě.

  Obdobně, jako je možné simulační hrou s leteckým simulátorem bez rizika přistávat virtuálním letadlem, je možné v rámci zadaného scénáře onemocněné,sledovat i léčit virtuálního pacienta v nejrůznějších situacích medicíny akutních stavů a podrobně při tom pozorovat a analyzovat chování jednotlivých fyziologických subsystémů – respiračního systému, oběhového systému, vylučovacího systému apod.

  V 3D virtuálním prostředí byl v rámci tohoto projektu vytvořen softwarový trenažér simulující virtuálního pacienta propojený s řídící jednotkou instruktora. Simulátor umožňuje provádět simulační hry určené pro výuku lékařského rozhodování při diagnostice a terapii zejména v oblasti urgentní medicíny. Jeho jádrem je rozsáhlý simulační model fyziologických funkcí člověka, který je vědeckým výsledkem projektu.

  Na jeho tvorbě řešitelé úzce spolupracovali (a nadále spolupracují) s americkými kolegy z University of Mississippi Medical Center. Model amerických kolegů "HumMod" (http://hummod.org/) využívá mimo jiné NASA pro kosmickou medicínu. Česká verze modelu "HumMod – Golem Edition" rozšířila americký model o některé oblasti, které umožňují modelovat závažné poruchy homeostázy vnitřního prostředí (http://www.physiome.cz/hummod). Česká verze je implementována v moderním modelovacím jazyce Modelica, který strukturu podstatně zpřehledňuje. Důležitým vědeckým výsledkem projektu je také knihovna Physiolibrary (http://www.physiolibrary.org) pro modelování fyziologických systémů v jazyce Modelica. Významným technologickým výsledkem projektu je také unikátní metodologie tvorby webových simulátorů, spustitelných v internetovém prohlížeči.

   

  Vigileo / Vigilance Monitor  
  Defibrilátor  
  Monitor ER  
  Pacientský monitor  
  Pulzní oxymetr  
  Pacientské lůžko  
  Kyslíková maska  
  Baterka  
  Infuze  
  Laryngoskop  
  Zkumavka  
  Fonendoskop  
  Intubační kanyla  

  Arteriální katetr

   
  Žilní kanyla  
  Lineární dávkovač  
  Stříkačka  
  Kufr  
  Infuzní pumpa  

  Laryngální maska

   
  Centrální žilní katetr  
  Stůl  
  Močová cévka