CZ I EN

Společnost Creative Connections s.r.o. se věnuje výzkumu a vývoji v oblasti biomedicíny. Pilířem činnosti firmy jsou interaktivní lékařské simulátory, které vznikají propojením několika profesí, nástrojů a technologií.
Pokud hledáte řešení pro digitalizaci výuky nebo firemního vzdělávání, uvažujete o využívání simulačních her nebo inovaci v podobě specifických interaktivních simulátorů, nabízíme spolupráci na vašich projektech.
SlužbyLaboratoř
biokybernetiky

Laboratoř se věnuje tvorbě integrativních modelů lidské fyziologie a multimediálních výukových simulátorů. Nabízíme spolupráci při výzkumu v oborech výpočetní fyziologie a matematického modelování.

VíceSimulace
Modelica

Poskytujeme školení v oblasti matematického modelování v jazyce Modelica. Jsme certifikovaný partner Dassault Systèmes (Modelica/Dymola) pro vzdělávání .


VíceVýuka
Moodle

Nabízíme hostování dálkových vzdělávacích kurzů na platformě Moodle, asistenci při vytváření kurzů nových, uživatelskou podporu i zpracování grafických prvků nebo jiných multimedií pro studijní materiály.

Více

Grafické
práce

Nabízíme tvorbu vědeckých ilustrací, grafické zpracování knih a odborných publikací, interaktivní animace, statické i animované 2D a 3D objekty, realizaci propagačních videí.


Více

Nejnovější projektyVíce → eGolem Interaktivní učebnice anatomie

Více → MEDSOFT 2021 Sborník příspěvků z odborné konference zdravotnické informatiky a biomedicínského inženýrství

Více → METABOLISMUS ŽELEZA Simulátor pro webové rozhraní.
Základní metabolismus železa v buňkách duodena.

Více → NEFRON Simulátor pro webové rozhraní.
Funkce ledvin.

Více → BODYLIGHT.JS Simulátory pro moderní web
 

Více → Python e-learning On-line výukový kurz programovacího jazyka Python na platformě Moodle